Bioróżnorodność

 

 

Cele modułu

Celem niniejszego modułu jest wprowadzenie do ogólnej koncepcji bioróżnorodności i jej wdrażania w praktyce Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi (ZZOP). 
Na zakończenie modułu:
 

At the end of the module 

- powinieneś potrafić podać definicję "bioróżnorodności" użytą w konwencji o bioróżnorodności z Rio de Janeiro (1992);

- powinieneś mieć świadomość różnych rodzajów bioróżnorodności (siedliskowej, gatunkowej i genetycznej);

- powinieneś być świadom powiązania bioróżnorodności z ZZOP;

- powinieneś potrafić wskazać potrzeby i korzyści z zarządzania bioróżnorodnością

- powinieneś rozumieć koncepcje takie jak utrata bioróżnorodności i ochrona bioróżnorodności;

- powinieneś potrafić wskazać istotne aspekty w zarządzaniu bioróżnorodnością, takie jak strategie społeczno-ekonomiczne, instrumenty prawne, finansowanie i monitorowanie. 


 

BackForward