Moduł: Ocena ryzyka ekologicznego

 
 


Praktyka - Studium przypadku: Niestabilność w obszarze przybrzeżnym Wyspy Wight, Wielka Brytania

Eksperci uznali szerokie występowanie niestabilności zboczy na całym świecie, i rozsądnie byłoby wnioskować, że koszty wynikające z osunięć zboczy (zarówno na wybrzeżach, jak i wewnątrz lądu) będą prawdopodobnie wzrastać w przyszłości, jako wynik zarówno wpływu zmian klimatycznych, jak i zwiększonej presji rozwojowej, jeżeli nie zostaną podjęte aktywne środki w zakresie łagodzenia osunięć ziemi i zarządzania zagrożeniami. Podstawą dla takich działań musi być skuteczne planowanie przestrzenne, wypracowane po dokładnej ocenie istniejącego i potencjalnego zagrożenia.

Znaczenie naturalnych i spowodowanych przez człowieka ryzyk dla systemu planowania zostało już uznane w wytycznych planistycznych publikowanych w wielu krajach. W interesie wszystkich zaangażowanych stron, od władz lokalnych do firm ubezpieczeniowych i innych podmiotów, jest zapewnienie, że te wytyczne są realistyczne i właściwe o tyle, że uwzględniają ryzyko. 

Wyspa Wight, położona około 6 km od południowego wybrzeża Anglii, słynie z różnorodności scenerii wybrzeża znajdującej się na relatywnie niewielkim obszarze. Mierząc 40 km ze wschodu na zachód i 25 km z północy na południe, linia brzegowa wyspy obejmuje rozległe osuwiska ziemi. Na wyspie Wight prowadzonych było wiele różnorodnych studiów i badań geotechnicznych, w szczególności na południowym wybrzeżu, i te prace trwają nadal, a w latach 2001-2004 planowane są znaczące projekty budowlane. W szczególności:

  • Miasto Ventnor jest położone w rejonie Isle of Wight Undercliff, największym miejskim kompleksie osuwiskowym w północno-zachodniej Europie. Tutaj niestabilność jest zarządzana przez inżynierów, planistów, nadzór budowlany, zakłady użyteczności publicznej, agentów nieruchomości, ubezpieczycieli, mieszkańców i przedsiębiorców reprezentowanych w Radzie Wyspy Wight;
  • Blackgang Chine jest miejscem występowania szybkiego i aktywnego cofania się brzegu, osuwania ziemi oraz kontrolowanego cofania osiedli, obejmującego system monitorowania i wczesnego ostrzegania zabezpieczający znaczące zasoby turystyczne – Park Rozrywki Blackgang Chine. W roku 1994, po wyjątkowych opadach deszczu, w Blackgang nastąpił szybki nawrót osuwania się ziemi. 
  • Wzdłuż otwartego i cofającego się południowo-wschodniego wybrzeża Wyspy Wight na nowo wytyczane są fragmenty kluczowej nadmorskiej drogi i ścieżki pieszej. 
Te przykłady ilustrują różne opcje i środki rozważane dla celów oceny i łagodzenia ryzyka i zagrożeń. 
 
 

BackForward