Zaletą takiego podejścia jest to, że uznaje ono i pozwala na: