Zagrożenie naturalne:  wichura na wybrzeżu = utrata życia i uszkodzenia mienia
Zagrożenie spowodowane przez człowieka: terminal naftowy = szkody ekologiczne na skutek roboczych wycieków