W określonych okolicznościach, na przykład przy złej pogodzie, drewniane poszycie o określonych rozmiarach i wadze może zostać zerwane i spaść z nadmorskiego mola; skutkiem jest to, że osoby na plaży lub w wodzie pod molem mogą zostać uderzone i zabite lub zranione.

Szacowanie ryzyka polegałoby na rozważeniu, że prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, w zależności od stanu mola, jest niskie, także dlatego, że przy złej pogodzie nikt raczej nie będzie chodził lub pływał bezpośrednio pod budowlą. Z
atem wielkość skutków dla uderzonej osoby jest znaczna, ale ogólne ryzyko jest oszacowane jako niskie.

Wartościowanie ryzyka obejmuje porównanie tego ryzyka z innymi ryzykami dotyczącymi ludzi korzystających z plaży, takimi jak ryzyko związane z kąpielą. Ocena ryzyka prawdopodobnie byłaby taka, że to ryzyko jest pomijalne. Jednakże gdyby ryzyko zostało uznane za znaczące (np. gdyby molo było w bardzo złym stanie), wówczas zarządzanie ryzykiem obejmowałoby rozważenie niezbędnych działań i kosztów tych działań.