Moduł: Ocena ryzyka ekologicznegoKoncepcje - Żródła

"Specjaliści pracujący nad zagrożeniami spowodowanymi przez człowieka, takimi jak zakłady chemiczne czy nuklearne, dzielą wspólny cel z tymi, którzy pracują na zagrożeniami naturalnymi, takimi jak powodzie i trzęsienia ziemi: ograniczyć wpływ tych zagrożeń na ludzi, mienie i środowisko" (Kay i Alder, 1999).

Ocena ryzyka budowlanego ma długą historię i tradycyjnie miało na celu uczynić systemy i budowle bardziej niezawodnymi. Gerrard (2000) wyjaśniał, że przeniesienie takich ocen z ćwiczeń wewnętrznych na bardziej jawne demonstracje miało na celu przekonanie zewnętrznych audytoriów. Później rozwinęła się ocena ryzyka zdrowotnego, która miała za zadanie ilościowe przedstawienie ryzyka dla ludzi wynikającego z ekspozycji na różne substancje lub działania. Ocena ryzyka ekologicznego jest późniejszym zastosowaniem, z którym również wiążą się pewne dodatkowe utrudnienia. 

Po pierwsze, "większość decyzji [w zarządzaniu ekologicznym] musi być podejmowana w oparciu o niepełne informacje i czasem w niepewnych okolicznościach. Kiedy potencjalne szkody są niepewne, i mogą być znaczące, konieczne jest działanie na zasadzie zapobiegania" (DoE, 1995). 

Jednocześnie, stosowanie teorii zrównoważonego rozwoju wymaga od nas zrównoważenia "pozytywnego wykorzystania środowiska i potencjalnej degradacji środowiska, przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń" (DoE, 1995). Zatem ocena ryzyka ekologicznego obejmuje ocenę wpływu danego działania lub zdarzenia na wiele różnych składników. Dodatkowo musi ona mierzyć i oceniać niszczącą naturę każdego skutku oraz jego znaczenie ekologiczne. 

Ministerstwo Ochrony Środowiska (1995) konkluduje, że dla potrzeb oceny ryzyka ekologicznego:

  • Nasz obowiązek nadzorowania i zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju wymaga właściwej oceny ryzyka ekologicznego;
  • Analiza może ułatwiać ocenę i pozwalać na dokonywanie ocen o bardziej jakościowym charakterze;
  • Niemożność dokonania oceny jakościowej nie powinna być wykorzystywana do unikania przeprowadzenia oceny ryzyka, i może wskazywać na miejsca poszukiwania dodatkowych informacji; 
  • Identyfikacja niepewności i potencjalnych poważnych szkód mogą wskazywać na potrzebę wprowadzenia zasady zapobiegania lub potrzebę modyfikacji intencji dotyczących uznania ryzyka za dopuszczalne;
  • Analiza może wskazywać na zagadnienia, w których potrzebne są nowe regulacje prawne;
  • Prognoza wyników daje podstawę dla monitorowania i kontroli;
  • Rejestracja analizy ułatwia ponowną ocenę w zmienionych okolicznościach lub w świetle nowej wiedzy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BackForward