Moduł: Ocena ryzyka ekologicznego 


Wprowadzenie - Cele modułu

Cele niniejszego modułu są następujące:
  • ocena koncepcji ryzyka i zagrożenia
  • przegląd procesu zarządzania ryzykiem i zagrożeniem
  • wypracowanie zrozumienia sposobu, w jaki zagrożenia przybrzeżne mogą być oceniane
  • podjęcie teoretycznej oceny ryzyka ekologicznego
 

BackForward