Dane atrybutów to dane opisujące charakterystykę danej lokalizacji. Charakterystyka może być jakościowa albo ilościowa, ale powinna zapewniać opis danego obiektu. Najczęściej zbiory danych atrybutów są przechowywane w warstwie tematycznej, która może dotyczyć np. jakości wody, zagrożenia powodzią, czy planów zagospodarowania.