Raster

Dane w formacie rastrowym przedstawiają rzeczywistość jako siatkę, przypominającą szachownicę. Każde pole (komórka rastra) obejmuje dyskretny obszar geograficzny i ma przypisany jeden atrybut. Komórka rastra jest najmniejszą jednostką geograficzną, która może być przedstawiona w rastrowym systemie GIS, i dlatego jest nazywana "minimalną jednostką mapy". Im mniejsza jest minimalna jednostka mapy, tym wyższa rozdzielczość zbioru danych i większa ilość szczegółów, która może być przedstawiona.

Podczas wizualizacji kształty czy obiekty geograficzne są przedstawiane jako kombinacje komórek rastra. Oznacza to, że złożone kształty (np. granice administracyjne) lub elementy liniowe (takie jak linie brzegowe) mogą wyglądać kanciasto i nienaturalnie. Większość danych teledetekcyjnych jest zbierana w formacie rastrowym, co oznacza, że nie muszą one być konwertowane przed wykorzystaniem w rastrowym systemie GIS.

WSTAWIĆ OBRAZ RASTROWY

Wektor

Od strony wizualnej dane w formacie wektorowym przedstawiają rzeczywistość poprzez kombinację punktów i linii. Mogą one być łączone w celu tworzenia wielokątów. Oznacza to, że złożone kształty i cechy liniowe mogą być dużo łatwiej przedstawiane w formacie wektorowym, ponieważ możliwe jest wprowadzanie wymaganych szczegółów. Większość map tworzonych w systemach GIS powstaje w formacie wektorowym. Dane teledetekcyjne wymagają konwersji przed wykorzystaniem w wektorowych systemach GIS.

WSTAWIĆ OBRAZ WEKTOROWY