Dane wykorzystywane w systemach GIS mog± pochodzić z różnych Ľródeł, o ile dane te s± georeferencyjne. Dostępne Ľródła danych obejmuj±: Ponieważ systemy GIS mog± przyjmować dane z szerokiej gamy Ľródeł, często s± nazywane "kominem danych".