Moduł poświęcony systemom informacji geograficznej (GIS) wprowadzi cię w sposoby, w jakie systemy GIS mogą pomagać w podejmowaniu lepszych decyzji w dziedzinie zarządzania obszarami przybrzeżnymi. Moduł nakreśla zarys teorii leżącej u podstaw działania systemów GIS oraz praktyczne korzyści i problemy związane z ich wykorzystaniem. W szczególności moduł ma za zadanie zapewnić praktyczne wsparcie dla osób rozważających wykorzystanie GIS. Tematy zawarte w module obejmują podejmowanie decyzji, źródła danych, zarządzanie jakością danych, oraz zarządzanie projektami GIS. W trakcie modułu przedstawiane są rzeczywiste przykłady z całej Europy, ilustrujące korzyści i potencjalne problemy związane z wykorzystaniem GIS. W module zawarte są również łącza do innych specjalistycznych stron poświęconych GIS, obejmujących źródła danych, dostawców systemów GIS i innych członków społeczności użytkowników GIS, dzięki czemu możliwe jest poszukiwanie dodatkowych informacji. Po zakończeniu modułu będziesz w stanie określić, w jaki sposób GIS może być dla Ciebie przydatny, jakie problemy możesz napotkać korzystając z GIS, i jak postępować przy rozwoju systemu GIS.