Moduł Geograficzne Systemy Informacyjne


 

Praktyka – Ocena
 
Powyższe ćwiczenie miało na celu zilustrowanie wyzwań związanych z utrzymaniem maksymalnej jakości danych w całej pętli decyzyjnej GIS. Istnieje kilka etapów, na których może nastąpić pogorszenie jakości danych:

Zbieranie danych oryginalnych: Dane pochodzące od członków grup użytkowników mogą nie być wiarygodne. Każdy użytkownik może inaczej postrzegać "konflikt" i dostarczać sprzecznych danych. Jest to ważne zagadnienie, ponieważ poprawa jakości danych po ich zebraniu jest praktycznie niemożliwa.

Wprowadzanie danych do systemu GIS: Istnieją różne metody wprowadzania danych do systemów GIS. Każda z nich posiada nieodłączne zalety i wady, i konieczne jest zidentyfikowanie odpowiedniej metody w celu minimalizacji ryzyka pogorszenia jakości danych.

Analiza danych: Wszelkie manipulowanie danymi w ramach systemu GIS może negatywnie wpływać na jakość danych. Szczególne zagrożenia związane są ze zmianą odwzorowań map, modyfikacją skali danych oraz nakładaniem kilku warstw danych.

Prezentacja danych: Styl przedstawiania danych może wpływać na postrzeganie ważności wyników. Na przykład, jeśli obszary konfliktu są oznaczone kolorem czerwonym, to mogą one być traktowane inaczej, niż jeśli byłyby oznaczone kolorem brązowym czy zielonym. Ważne jest zrozumienie, że sposób, w który prezentowane są dane wynikowe GIS mogą wpływać na podjętą decyzję.

Powyższe ćwiczenie jest typowe dla wykorzystania GIS w zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi. Dane wejściowe są niepewnej jakości, a wyniki GIS są wymagane dla podejmowania konkretnych decyzji w zakresie zarządzania. Rolą GIS jest pomoc w podejmowaniu lepszych decyzji, zatem staranne zarządzanie danymi i jakością danych jest potencjalnie bardzo ważne. W pętli decyzyjnej GIS istnieje jasne powiązanie pomiędzy wszystkimi jej elementami, i jeśli zbieranie danych lub wykorzystanie GIS są w jakimś sensie niewłaściwe, to ostateczna decyzja będzie prawdopodobnie również niewłaściwa. Dlatego właśnie systemy GIS są tak ważne dla wdrażania tak wielu programów zarządzania obszarami przybrzeżnymi.

Jeżeli przerobiłeś ćwiczenie do pytania 4, to będziesz miał za zadanie stworzenie krótkiego planu GIS w celu rozważenia, w jaki sposób GIS może być wykorzystany do rozwiązania problemu ważnego dla ciebie. Możesz wykorzystać ten plan do zbadania dostępności danych i ogólnych zagadnień dotyczących zasobów dla pełnego wdrożenia GIS. Zakończenie tego zadania dotyczącego znanego ci obszaru powinno także zademonstrować stopień przygotowań i planowania wymaganych do przeprowadzenia projektu GIS.

 

BackForward