Istnieje wiele definicji GIS i żadna z nich nie jest uznana za uniwersalną. Poniżej podajemy dwa przykłady: Jednocześnie możliwe jest zdefiniowanie GIS przez odniesienie do jego określonych funkcji. Na przykład GIS jest w stanie (Davis, 1996):Facilitate data collection