Prawidłowe odpowiedzi


 
Zalety
Wady
Raster
Prosta struktura danych
Dane teledetekcyjne są rastrowe
Złożone funkcje nakładania warstw
Duże zużycie pamięci
Wypaczanie kształtów
Nieprecyzyjne współrzędne geograficzne
Wektor
Proste nakładanie warstw
Dobrze oddaje kształty
Precyzyjne współrzędne geograficzne
Złożona struktura bazy danych