Dane te są przestrzenne, zatem istniejące mapy będą dobrym punktem wyjścia. Odpowiednimi źródłami mogą być w szczególności: Dla każdego z tych zbiorów danych ważne jest, aby upewnić się, że dokładność przestrzennego składnika danych jest wystarczająca dla studium. Ważne jest również uzyskanie namiaru czasowego w celu ustalenia, kiedy dane są poprawne (np. kąpieliska działają prawdopodobnie tylko w lecie). Istniejące mapy mogą mieć również ograniczenia dotyczące praw do ich wykorzystania, które należy sprawdzić przed wykorzystaniem tych map.