Stosując strukturę przedstawioną wcześniej:

Cel: Identyfikacja obszarów konfliktów w strefie brzegowej.
Potrzebne dane: Położenie obszarów przyrody chronionej, torów żeglugowych oraz kąpielisk.
Model: każdy zbiór danych o położeniu powinien być przechowywany jako indywidualna warstwa danych. Warstwy te mogą następnie być nakładane w celu ujawnienia, gdzie leżą pokrywające się obszary. Obszary te są miejscami, gdzie nakładają się różne sposoby wykorzystania środowiska; istotne jest zwrócenie uwagi na to, że mogą to nie być te same obszary, w których występują konflikty. Te informacje muszą zostać odpowiednio zinterpretowane, aby mogły być użyteczne.
Zbieranie danych: Wykorzystanie technik przedstawionych w odpowiedzi 2 do zebrania danych.
Wprowadzanie danych: Wprowadzenie danych do systemu GIS przy pomocy odpowiednich metod. Będą one różne w zależności od źródła danych, jednak najprawdopodobniej będą obejmować skanowanie i ręczną digitalizację.
Zadanie pytań: Wykorzystanie odpowiednich funkcji oprogramowania GIS do nałożenia warstw danych w celu uzyskania obrazu przedstawiającego nakładające się obszary (sygnalizujące występowanie konfliktów).
Podjęcie decyzji: Lokalizacja konfliktu pozwoli na podjęcie decyzji dotyczącej rozwiązania konfliktu.