Moduł Geograficzne Systemy Informacyjne


 

Wnioski – Podsumowanie modułu
 
Teraz, po ukończeniu niniejszego modułu, powinieneś potrafić:
  • opisać funkcjonalne podstawy GIS
  • docenić potencjalne zastosowania GIS w ZZOP
  • rozważyć korzyści i wady wykorzystania GIS w ZZOP
  • nakreślić kluczowe zagadnienia jakości danych związane z wykorzystaniem GIS
  • stworzyć strategię wdrożenia efektywnego systemu GIS
Mamy nadzieję, że osiągnąłeś wszystkie zakładane wyniki, i że dobrze się bawiłeś pracując nad tym modułem. Szczególnie ważne jest, abyś czuł się w stanie zastosować zaprezentowane tu pojęcia w twojej własnej sytuacji. Jeżeli tak nie jest, powróć do odpowiednich części niniejszego modułu, lub skontaktuj się z biurem pomocy.COASTLEARN.

BackForward