Moduł Geograficzne Systemy Informacyjne


 
 

Wprowadzenie - Wyniki nauczania
 

Po zakończeniu niniejszego modułu będziesz potrafił:
  • Opisać funkcjonalne podstawy GIS
  • Docenić potencjalne zastosowania GIS w ZZOP
  • Rozważyć korzyści i wady wykorzystania GIS w ZZOP
  • Określić kluczowe zagadnienia dotyczące jakości danych występujące przy korzystaniu z GIS
  • Stworzyć wdrażania efektywnego systemu GIS
     
W kategoriach praktycznych, po ukończeniu tego rozdziału powinieneś wiedzieć wystarczająco dużo na temat  GIS, aby wiedzieć, czym on jest, w jaki sposób może ci pomóc, jakich potencjalnych problemów należy unikać, oraz w jaki sposób postępować, aby stworzyć swój własny GIS. Zanim przejdziemy dalej, należy podkreślić, że systemy GIS różnią się pod względem projektu, działania i konfiguracji. Niniejszy moduł nie zapewnia szkolenia dotyczącego konkretnego typu systemu GIS; ma on jedynie za zadanie przedstawić przegląd praktycznych aspektów stosowania GIS w ZZOP.

 

BackForward