Lista kontrolna szczegółów, które powinny znaleźć się w rejestrze projektu GIS (zaadaptowana z Heywooda i in., 1998):
  1. Tytuł projektu GIS
  2. Cel i zakres projektu
  3. Objęty obszar geograficzny
  1. Użytkownicy GIS
  1. Lista wymaganych warstw danych
  2. Wymagania analiz
  1. Wybór oprogramowania GIS
  1. Wybór sprzętu
  1. Zasoby i koszty