Nauka którą oferujemy w zarządzaniu strefą brzegową jest rozwijana we współpracy z państwami Europy Centralnej i Wschodniej i jest na nie ukierunkowana. CoastLearn jest w trakcie rozwoju. Program edukacyjny jest podzielony na moduły. Każdy z tych modułów może być poznawany nie zależnie i jest stworzony z przenaczeniem dla WWW, każdy z tych modułów jest ilustrowany rysunkami i ćwiczeniami oraz będzie wspomagany przez specjalistów.


Moduły

Przykłady zastosowań

Partnerzy