Skrót ICAM oznacza Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Brzegowymi i Morskimi (ang. Integrated Coastal and marine Areas Management). Termin ten jest używany przez UNEP. Uznajemy strategie zarządzania zdefiniowane przez UNEP jako część ICAM za jeden z wielu przejawów ZZOP. Podobnymi koncepcjami są CZM - Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi (ang. Coastal Zone Management – występujące w prawie USA), ICM - – Zintegrowane Zarządzanie Wybrzeżem i Oceanami (ang. Integrated Coastal and ocean Management – standardowa praca Cicin98), ICM - Zintegrowane Zarządzanie Wybrzeżem (ang. Integrated Coastal Management – (NOAA) and ITCZM - Zintegrowane Zarządzanie Tropikalnymi Obszarami Przybrzeżnymi (ang. Integrated Tropical Coastal Zone Management – z Tajlandii).