Prawidłowa odpowiedź, uwzględniająca średnią prognozę, brzmi: c) obecnie: 0.7 miliarda, w roku 2060: 0.7 miliardas.

PRB pisze: Wiele społeczeństw europejskich notuje rocznie więcej zgonów niż urodzeń; jest to zjawisko, które nie występuje w żadnym innym regionie świata. Ukraina i Rosja mają największą różnicę pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów. Ludność Ukrainy zmniejsza się o około 340 tys. rocznie z powodu większej liczby zgonów niż urodzeń, a ludność Rosji zmniejsza się o 950 tys. Z powodu braku migracji międzynarodowej równoważącej te straty, ludność tych krajów będzie nadal się kurczyć. Oprócz bardzo niskiej liczby urodzeń główną przyczyną europejskiej nadwyżki zgonów jest relatywnie wysoka proporcja ludności w starszym wieku, w którym liczba zgonów jest wyższa. 15% ludności Europy jest wieku 65 lub więcej lat, w porównaniu do 7% na całym świecie.

Dlatego w Europie rozwój demograficzny nie zwiększa presji na obszary przybrzeżne, ale dzieje się tak w skali światowej.


Źródło: Oddział Ludności Wydziału Spraw Ekonomicznych i Społecznych Sekretariatu Narodów Zjednoczonych