Sądzimy, że we wszystkich krajach świata istnieje potrzeba wdrażania ZZOP. Oznacza to zarówno kraje "rozwinięte", "rozwijające się", jak i "słabo rozwinięte". Ponieważ obecnie pomoc na rzecz rozwoju musi (ze względu na porozumienia międzynarodowe) obejmować koncepcje podobne do ZZOP, zrozumiałe jest, że w krajach otrzymujących taką pomoc potrzeba wprowadzenia ZZOP jest najpilniejsza. Jednak ZZOP jest koncepcją zarządzania, która powinna być wdrażana także w krajach rozwiniętych (uprzemysłowionych). W takich krajach zasoby naturalne są maksymalnie wykorzystywane ze względu na dostępność najnowszych technologii. Nie oznacza to jednak, że te zasoby są wykorzystywane w sposób zrównoważony. Jest to powód, dla którego Komisja Europejska w 1996 roku zaczęła prowadzić politykę promującą wdrożenie koncepcji ZZOP we wszystkich krajach członkowskich.