Źródła nieodnawialne mogą z definicji być wykorzystywane tylko przez ograniczony czas. Zatem któreś z przyszłych pokoleń wyczerpie te źródła. Zasadnym jest zatem pytanie, czy możemy takie źródła wykorzystywać w sposób zrównoważony. Ekonomista pracujący dla Banku Światowego zaproponował zasady pozwalające na określenie maksymalnej stopy zrównoważonego wykorzystania źródeł (zaadaptowano z: "Poza Granicami")

Dla źródeł nieodnawialnych, zrównoważona stopa wykorzystania nie może być wyższa od stopy, prędkości, z jaką zasoby odnawialne, wykorzystywane w zrównoważony sposób, mogą zastępować dane źródło. Na przykład, złoże ropy naftowej byłoby wykorzystywane w sposób zrównoważony w przypadku, gdyby część dochodów z wydobycia ropy była systematycznie inwestowana w energię słoneczną lub w sadzenie drzew, aby po wyczerpaniu złoża nadal był dostępny równoważny strumień energii odnawialnej.

Dla źródeł odnawialnych stopa zrównoważonego wykorzystania nie może być wyższa od stopy regeneracji.