Podstawy ZZOP

 

 

Integracja

"Co jest integrowane?" to główne pytanie, na które ma odpowiedzieć niniejszy rozdział. Krótka odpowiedź brzmi: wszystkie sposoby wykorzystania i planowanie wykorzystania w obszarze przybrzeżnym; odnosi się to zarówno do wykorzystania indywidualnego, jak przez władze lokalne i organizacje pozarządowe, oraz przez rządy krajowe, a nawet międzynarodowe.   

Typy integracji

Zwykle rozróżnia się kilka typów integracji w zakresie zarządzania: 
  • Integracja władz: np. lokalny, regionalny i krajowy poziom władz. Nazywa się to również "integracją pionową". Celem takiej integracji jest harmonizacja tworzenia strategii przez władze krajowe i ostatecznego wdrażania przez władze lokalne. 
  • Integracja sektorów: np. sektora prac publicznych, sektora planowania przestrzennego oraz sektora turystyki. Jest to również zwane "integracją poziomą". Specyficzny rodzaj takiej integracji jest nazywany "integracją w przestrzeni", ponieważ lądowa i morska strona obszaru przybrzeżnego są zwykle zarządzane przez różne resorty (np. turystyka kontra rybołówstwo), ale działalność po jednej stronie ma wpływ na drugą ze stron. 
  • Integracja organizacji rządowych i pozarządowych: np. władz lokalnych, lokalnych organizacji przyrodniczych oraz małych zakładów przemysłowych.
  • Integracja nauki i zarządzania: Jasne jest, że nauki społeczne, przyrodnicze i techniczne mają za zadanie dostarczać informacji zarządcom obszarów przybrzeżnych i oceanów. Jednak komunikacja pomiędzy nimi często nie jest optymalna.
  • Integracja międzynarodowa: Może się okazać, że problematyczne obszary są przecięte na pół przez granice państwowe. Ponieważ skutki wykorzystywania zasobów naturalnych nie znają takich granic, konieczna jest koordynacja międzynarodowa. Chociaż problem może mieć charakter regionalny, to rządy państwowe odgrywają rolę przywódczą w takich przypadkach. 

 


Integracja pozioma (pomiędzy sektorami) i pionowa (pomiędzy poziomami) są często uznawane za dominujące zadania ZZOP. 

BackForward