Podstawy ZZOP

 

 

Cele modułu

Celem niniejszego modułu jest wprowadzenie w ogólne koncepcje Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi.

Na zakończenie modułu powinieneś znać potrzeby i korzyści z ZZOP, co jest zintegrowane, co jest zarządzane i jak się to uzyskuje (podejście). Powinieneś także umieć nakreślić cztery podstawowe etapy rozpoczynania programu ZZOP oraz mieć ogólny pogląd na metody, narzędzia i techniki wykorzystywane w tym kontekście. 

 

BackForward