Podstawy ZZOP

 

 

Podsystem funkcji użytkowników

Funkcje użytkowników reprezentują jeden z dwóch "podsystemów" zidentyfikowanych w poprzednich rozdziałach (drugi podsystem został nazwany Infrastrukturą). 

Funkcje użytkowników

Możemy zidentyfikować następujące funkcje lub kategorie użytkowników:
  • funkcje podstawowe: produkcja żywności, dostawy wody i energii;
  • funkcje społeczne: budownictwo mieszkaniowe i rekreacja;
  • funkcje ekonomiczne: transport, wydobycie (piasku) i rozwój przemysłowy;
  • funkcje publiczne: obrona i oczyszczanie ścieków

Maksymalne wykorzystanie wybrzeża, Zandvoort, Holandia

Zasoby naturalne

Te funkcje wykorzystują naturalne zasoby obszaru przybrzeżnego. Zasoby te mogą być odnawialne lub nieodnawialne. "Odnawialne" oznacza, że system może regenerować zasoby w rozsądnym przedziale czasowym, np. odbudowa populacji ryb lub rozkład odpadów organicznych. "Nieodnawialne" oznacza, że generowanie zasobów przez system nie nastąpi w rozsądnym przedziale czasowym, np. wydobycie minerałów z dna morza czy zakłócenie dna morskiego przez pogłębianie lub wysyp odpadów. 

Pytanie

Jak można wykorzystywać zasoby nieodnawialne w sposób zrównoważony?


 


Przestrzeń jest również zasobem, Mamburi, Kenia.

Rodzaje zasobów

Zasoby w obszarze przybrzeżnym obejmują przedziały: powietrza, wody i lądu. W tych przedziałach można wyróżnić cztery główne kategorie:
  • Przestrzeń; obejmuje ona przestrzeń dla działań takich jak rolnictwo, rybołówstwo, hodowla morska, przemysł, budownictwo mieszkaniowe, rekreacja itp. Typowymi kryteriami wyrażającymi dostępność "zasobów przestrzennych" są powierzchnia, wysokość, długość i głębokość (na przykład głębokość nawigacyjna). 
  • Minerały nieożywione; ta kategoria zasobów obejmuje materiały budowlane (np. piasek i skały), ropę i gaz, rudy i wodę; również powietrze (o określonej jakości) może być włączona do tej kategorii. 
  • Zasoby ożywione; flora i fauna, wykorzystywane do dostarczania białka i węglowodanów, należą do klasy zasobów ożywionych. Zdolność absorpcyjna lub oczyszczająca; trzy przedziały przestrzeni zasobów przybrzeżnych reprezentują określoną zdolność do absorbowania, przechowywania, rozkładu, rozpraszania i przenoszenia materiałów odpadowych, emitowanych w wyniku procesów zachodzących w środowisku i (w większości) na skutek działalności użytkowników. 

  •  

Konflikty

Problemy w zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi są głównie skierowane na rozwiązywanie sprzecznych żądań dotyczących zasobów przybrzeżnych i morskich (wspólne interesy). Żądania zasobów są zwykle bezpośrednio związane z działalnością użytkowników, np. w przypadku przestrzeni na działalność rolniczą. Ale podsystem Infrastruktury również będzie wysuwał istotne żądania wobec zasobów, jak choćby w przypadku zamknięcia przybrzeżnej laguny, która może wyeliminować funkcję laguny jako miejsca lęgowego ryb morskich. 
 

BackForward