CORONA
W 1993 Biuro Analizy Zasobów przy Krajowym Instytucie Zarządzania Obszarem Przybrzeżnym i Morskim opracowało programy o nazwach COSMO i CORONA. Miały one na celu podnieść świadomość zagadnienia ZZOP uczestników Światowej Konferencji Brzegowej.

CORONA jest programem treningowy wykorzystywanem na kursach,seminariach i warsztatach.W odróżnieniu od CORONY, program COSMO skupia się na planowaniu dwudziestoletnim.CORONA zastępuję program COSMO w momencie kiedy on już się konczy.
Użytkownicy mogą wykorzytać wybrane i zaanalizowane wcześniej w COSMO zagadnienia..

Użytkownicy CORONY stają naprzeciw wyzwaniu, w który skupia w sobie wszytskie wcześniejsze aspekty.Nie ma tu jedynego rozwiązania.Wdrożenie programu zależy raczej od uzgodnień instytucjonalnych działających w danym systemie.Chodzi tu o to, kto bądź jaka agencja czy organizacja jest odpowiedzialna za osiągnięcie tych założeń i jakie ma do tego uprawnienia.

Więcej informacji (ra@resource.nl) or RIKZ (e-mail address!!)