DR-EIA
DR-EIA porównuje dane projektu z odpowiednimi założeniami i procedurami ,przekazując je do systemu tzw.Oceny Wpływu Środowiska, w celu  ustalenia potrzeby  formalnej  oceny.. Program ten wykorzystuje fachową wiedzę  do określenia  bio-fizycznego i socjo-ekonomicznego wpływu na projekt (tzw.możliwości).Umożliwia też sformułowanie odnośników dotyczących raportu EIA.

DR-EIA pokazuje też propagatorowi projektu, że dzięki systematycznemu wykorzystywaniu fachowej wiedzy dotyczącej oceny wpływu środowiska możliwe jest stworzenie ‘tzw.podejścia zależnego’.Podnosi to efektywność oceny, zapewniając jednocześnie zrozumienie  i spójność. Poprzez efektywne sterowanie informacją zaspakajane są interesy władzy i finansjery.

DR-EIA jest projektem globalnym.Lokalne centra EIA wykorzystują swoją wiedzę ,popartą oprogramowaniem, pomagają też w użytkowaniu DR-EIA.Instrument jest ten więc dostosowany do  indywidualnych potrzeb użytkowników.

Dodatkowe informacje http://www.dr-eia.org