FISHMAN
FISHMAN jest grą symulacyjną :kombinacą modelu symulacyjnego i odgrywania ról.Model symulacyjny składa się ze skomputeryzowanego obrazu stacji połowowych i modeli ekonomicznych, kotóre są wykorzystywane w grze przez głównego użytkownika.Gra zlokalizowana jest w wymyślonym państwie PAIS PESCES.

Celem gry jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem powołami.Gra opracowana została w oparciu o kilka "warunków początkowych", które określają ostateczne wyniki.

Odgrywanie ról zawiera wiele ważnych funkcji i pomaga każdemu grającemu przyjrzenie się zasobom połowowym w zależności od cech charakterystycznych typowych dla każdemgo podmiotu (np.rząd,małe przedsiębiorstwa rybackie, duże firmy połowowe, grupy nacisku itd.).Gra zachęca uczestników do wytyczenia sobie celów, wykorzystując role do ich osiągnięcia.Kiedy podmioty starają się dosięgnąc celu, stają im na przeszkodzie typowe dylematy,ale ostatecznie wszystkie ich działania skupiają się wokół zasobów rybackich.

For a demo CD-ROM contact Resource Analysis (ra@resource.nl)