Moduł Planowanie 
 

Zawartość 
 
Wprowadzenie
  Cele modułu
Wprowadzenie do współpracy i koordynacji instytucjonalnej
Wprowadzenie planowania przestrzennego
Koncepcje
  Definicja
Analiza instytucjonalna i podmiotowa
Projektowanie rozwiązań instytucjonalnych dla potrzeb planowania i analizy
Zarządzanie konfliktami
Narzędzia
Praktyka
  Studium przypadku
Wnioski
  Podsumowanie modułu
Uzupełniające źródła informacji
  Odnośniki


Wersja do druku (wkrótce dostępna)