InterWad
InterWad (http://www.waddenzee.nl) jest aktualnym i interaktywnym systemem informacyjnym dostarczającym informacji o obszarze Wadden Sea.Dzięki programowi InterWad można poznać fascynujący świat Wadden Sea, łącznie z jego fauną i florą , rybołówstwem i turystyką.

InterWad jest programem opracowanym dla czterem ministerstw holenderskich LNV (Rolnictwa, Zarządzania Środowiskiem Naturalnym i Rybołówstwem,V&W (transportu,Prac Publicznych i zarządzania systemami wodnymi),EZ (Ministerstwo Spraw Ekonomicznych) i VROM (Ministerstwo Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Środowiska).Poprzez InterWad,władze holenderskie oferują darmowy dostęp do informacji na temat Wadden Sea.