MMARIE
MMARIE zajmuje się wdrażeniem technik komputerowych wysokiej generacji w tworzeniu ekosystemów morskich . MMARIE skupia wokół siebie 15 partnerów z 7 krajów europejskich,  aktywnie zaangażowanych w  zaawansowane technologie komputerowe, jak i Nauki Morskie obejmujące  hydrodynamikę morską, czynniki zanieczyszczające (osady, użyźniacze itd.), procesy chemiczne , biochemiczne i zależności między nimi.Ogólne kwestie podnoszone w ramamch MMARIE to:
 
1. Współpraca i wymiana informacji będzie skupiać się na: 2.  Organizacja elektronicznej wymiany danych polega na łatwym  dostępie do istotnych informacji na temat projektu przechowywanego w komputerze głównym.Dzięki temu możliwe jest poszukiwanie i odzyskiwanie informacji.
Dodatkowe informacje
http://www.kuleuven.ac.be/mmarie