Moduł Planowanie
 

Wnioski –Ocena modułu

Po zakończeniu tego modułu użytkownik powinien umieć.
  • Zaprojektować ramy ZZOP
  • Dokonać analizy podmiotu
  • Zidentyfikować narzędzia  planowania przestrzennego ZZOP
Po zakończeniu tego modułu użytkownik powinien mieć ¶wiadomo¶ć,że
  • Przeszkody instytucjonalne mog± hamować proces ZZOP.
  • Istniej± różne techniki, które mog± być wykorzystane do rozwi±zywania problemów. 
  • Narzędzia planowania przestrzennego mog± mieć rózne zastosowanie
 

BackForward