Moduł Planowanie


 

Wprowadzenie - Cele modułu

Na zakończenie niniejszego modułu czytelnik powinien potrafić:
 • zaprojektować ramy dla planowania procesu ZZOP
 • stworzyć analizę zaangażowanego podmiotu
 • zidentyfikować różne narzędzia wspierające planowanie przestrzenne w ZZOP
Na zakończenie niniejszego modułu czytelnik powinien mieć świadomość:
 • przeszkód instytucjonalnych, które mogą stanąć na drodze udanej kontynuacji procesu ZZOP
  • różnych technik zarządzania konfliktami
  • różnych narzędzi planowania przestrzennego wraz z ich zakresami i zastosowaniami
   

  BackForward