Główne problemy związane są z mandatem i niejasnością wdrażania decyzji i  jurysdykcji w strefie przybrzeżnej.Main problems anticipated are associated with mandate and relate to the unclarity about enforcement of decisions and jurisdiction in the coastal zone, as well as the reduction in actual commitment following from limitations in involvement and cooperation of relevant actors. Przykładami są: