Potencjalnie, można byłoby brać pod uwag wiele podmiotów.Ogólnie jednak, wyodrębniono następujące grupy:
  1. Rząd krajowy zaangażowany w tworzenie wytycznych(ministerstwa).
  2. Samorządy lokalne zaanagżowane w proces decyzyjny (prowincje,regiony pół-autonomiczne, dystrykty i municypalia)
  3. Wykonawcze agencje rządowe (takie jak: komisje wodne,agencje ochrony środowiska,władze portowe,władze ochrony strefy przybrzeżnej, turystyka.
  4. Organizacje charytatywne,agencje finansowe,współpraca sektora państwowego i prywatnego.
  5. Pozarządowe strony związane z nauką (uniwersytety,instytucje techniczne,firmy prywatne,przemysły)
  6. Pozarządowe strony zajmujące się wdrażaniem (firmy inżynieryjne,budowniczy, współpraca sektora prywatnego i państwowego).
  7. Grupy pozarządowe i podmioty lokalne(ludność,firmy prywatne,właściciele ziemscy,rybacy. Potentially, a great many stakeholders could be considered. In general, the following actor groups are distinguished: