Przykładem struktury organizacyjnej ZZOP jest ta użyta w przedsięwzięciu "Stały rozwój ujścia rzeki Scheldt:Budowanie zintegrowanej wizji rozwoju ujścia rzeki Scheldt".

Rzeka Scheldt leży na granicy holendersko-belgijskiej.Dzięki czterem portom stanowi centralny punkt ekonomiczny regionu.Ponadto, ujście tej rzeki jest jednym z ostatnich ujść przypływowych na Morzu Północnym zamieszkałym przez rzadkie gatunki zwierząt.

Polityka planowania napotyka często na wiele przeszkód.Aby ustanowić stały rozwój, rządy obu państw zdecydowały się ze sobą współpracować i stworzyć integralny plan zarządzania ujściem rzeki Scheldt.

Plan działania opracowany na najbliższe dwa lata oparty jest na wzajemnym zrozumieniu chwili obecnej i przyszłości i zqajmuje się trzema zasadniczymi zagadnieniami: nawigacją, bezpieczeństwem i środowiskiem.Jak dotąd najważniejszym osiągnięciem jest to, iż strony zaangażowane w to przedsięwzięcie aktywanie pracują nad dalszym jego rozwojem.

W celu ustalenia polityki zarządzania obszarem przybrzeżnym rzeki Scheldt przy jednoczesnym połączeniu wymagań wszystkich zainteresowanych stron tj. Ministerstwa Transportu, Prac publicznych i Zarządzania Wodami, rządy Holandi i Belgii zdecydowały  stworzyć zintegrowany plan w 2030 r.Plan ten będzie obowiązywał oba kraje.Plan opracowany w skali rzeki jest stosunkowo nowym zagadnieniem.
The Scheldt Estuary lies on the border of the Netherlands and Belgium. With its four major ports it is an important economic focal point. In addition, the Scheldt estuary is one of the last fully tidal estuaries on the North Sea, supporting rare habitats.

Uczestnictwo i ustalenia instytucjonalne: budowanie szerszej podstawy planu

Uczestnictwo podmiotu uważane jest za najbardziej istotny element planu.Uczestnictwo i ustalenia instytucjonalne są uważnie rozpatrywane,ze względu na wpływ uczestników.Kształt projektu a swoje odbicie w organizacji przedsięwzięcia.

Organizacja przedsięwzięcia skupia się przede wszystkim na zbudowaniu solidnych podstaw planu w obrębie ważnych organizacji rządowych w Belgii i Holandii.Ponadto istotnym elementem jest obustronny dialog między przedstawicielami pionu lokalnego i krajowego.

Współpraca na każdym poziomie wspomagana jest przez konsultanta.Grupom przewodniczą oficjele.Komunikacja w obrębie grupy zapewniona jest dzięki stałemu przepływowi informacji. Szczegółowy plan pracy opisuje wpływ wszystkich zaangażowanych stron. Autoryzacja procesu planowania jest zapewniona dzięki raportom dostarczanym przez Technical Scheldt Commission (TSC), czyli komisję Obustronną pracującą nad projektem.Komisja ta składa się z wysokich urzędników, zajmujących się problemem po obydwu krajach.Zajumje się ona technicznymi aspektami ujścia Scheldt i została poiwołana przez ministrów Holandii i Belgii.
Raporty przygotowywane są przez ekspertów w tzw.grupach pracujących.Eksperci ci slużą też jako ciało doradcze w Komisji Obustronnej(TSC).Grupy pracujące te wspomagane są przez międzynarodowych ekspertów.

Przed zaakceptowaniem, raporty dykutowane są w grupie urzędników  z obu krajów,z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego innych podmiotów.Ważnymi podmiotami zajmującymi się rzeką Scheldt są BOWS (Governmental confer Western scheldt) i Flamandzka Komisja Wodna (VIWC), reprezentująca samorządy lokalne i rządy obu krajów.
Fig.1 ilustruje organizację i jej obowiazki.

Fig. 1 Organizacja przedsięwzięcia (za  Project Secretariat LTV, 1999)