Odpowiedź:
Efektywne konsultacje we wczesnej fazie cyklu nie tylko wpływają na określenie lasności przedzięwiżiecia( wspólna odpowiedzialność, zaangażowanie)Effective community consultation, early on in the project cycle, not only creates ownership (shared responsibility, involvement ) ,ale odgrywa też ważną role w zapobieganiu konfliktom.Konflikty pojawiające się w fazie przygotowań projektu są bardzo kosztowne zarówno ze wzgęldu na opóźnienia jak i na projekty nie zaakceptowane przez podmioty.
Poprawna: Kiedy zarządzanie konfliktem jest ważnym elementem w fazie przygotowania przedsięwzięcia, projekty lub programy mogą być wykorzystane w celu rozwiązania konfliktu między podmiotami.
Efektywne zarządzanie konfliktami w czasie wdrażania przedsięwzięcia może zapobiec powstałym opóźnieniom oraz niewłaściwemu przedstawieniu projektu na skutek konfliktu między podmiotami.