Z powyższej dyskusji jasno wynika,  iż procedury na lewo od punktu C powinny być atrakcyjne dla zarządzania strefą przybrzeżną, gdzie konflikty są często wielo-podmiotowe i wielozagadnieniowe.