The Eastern African Coastal Management Database – Baza Danych Zarządzania Wschodnioafrykańskim Obszarem Przybrzeżnym
Kraje wschodnioafrykańskie zmierzają w kierunku stworzenia bazy ZZOP.Ograniczony dostęp do bieżących informacji oraz wysokich technologii okazał się główną przeszkodą we wprowadzeniu ZZOP i jego koordynacji.W związku z tym., potrzebne jest stworzenie łatwodostępnego programu, umożliwijającego użytkownikom wymianę informacji na temat ZZOP.

Baza Danych Zarządzania Wschodnioafrykańskim Obszarem Przybrzeżnym daje takie możliwości.Można się do niej dostać za pośrednictwem internetu.
Baza danych została stworzona z myślą o decydentach, menadżerach i tych wszystkich,którzy są zainteresowani zagadnieniem ZZOP dla Afryki

Wschodniej.Dostęp do bazy danych możliwy jest przez stronę internetową SEACAM. www.seacam.mz