Moduł PlanowanieKoncepcje-Narzędzia

Narzędzia wspomagające fazę analizy i definicji  
Narzędzia wspomagające wpływ analizy potencjalnych rozwiązań.  
Narzędzia wspomagające rozwój i wybór potencjalnych rozwiązań  
Narzędzia wspomagające Plan Działania  
Narzędzia wspomagające wdrażanie i realizację  
Narzędzia wspomagające zarządzanie danymi i informacją  
Narzędzia wpomagające komunikację i uczestnictwo.  

BackForward