Moduł Planowanie

 

Koncepcje -Narzędzia wpomagające fazę analizy i definicji

Początkowa faza procesu planowania koncentruje się na analizie (ocenie) zagadnienia.
Pytanie do użytkownika

WNa co powinien być położony nacisk na tym etapie?

Głównym celem jest identyfikacja założeń i aspektów planowania.Możliwe jest to do osiągnięcia poprzez przedyskutowanie zależności zachodzących między korzyściami a potrzebami.Dokonuje się tu analizy czynników rozwoju zewnętrznego- a następnie wizualizuje przyszły scenariusz. W fazie tej przygotowywane są także specyfikacje dotyczące wstępnych warunków.Istotnym aspektem jest tu budowanie relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu.W początkowej fazie zintegrowanego procesu planowania zdania podmiotów są zwykle podzielone.Każdy z nich postrzega problem z własnego punktu widzenia.Muszą jednak znależć wspólną płaszczyznę porozumienia, co doprowadzić ma w przyszłości do zrozumienia własnych stanowisk..
     
Takie porozumienie jest możliwe dzięki zastosowaniu różnych koncepcji i narzędzi.Dzięki nim uczestnicy mogą szybko ocenić sytuację i dokonać analizy zagadnień oraz potencjalnych rozwiązań jeszcze przed wejściem w następną fazę procesu.
     
Przykładami tych narzędzi są are: 
  • TOPIC (Thematic Orientation on Project definition in an Interactive Context- Tematyczne postrzeganie definicji Projektu w kontekście interaktywnym)
  • RAP (Rapid Assessment Program)-Program Szybkiej Oceny
 

BackForward