Moduł Planowanie

 

Koncepcje-Narzędzia wspomagające wpływ analizy potencjalnych rozwiązań

Po wstępnej fazie analizy i definicji, pojawiają się nowe potencjalne rozwiązania, które  poddawane są kolejnej analizie.Wpływ potencjalnych rozwiązań może być rozpatrywany w dwóch skalach: lokalnej (bardziej szczegółowej) oraz w skali akwenu.Przykładami są: 
  • STREAM (tool for river basin impact analysis-narzędzie do analizy wpływu koryta rzeki ) (odnośnik) 
  • DR-EIA (Document Retrieval and expert system for Environmental Impact Assessment -Odzyskiwanie dokumentu i fachowy system oceny wpływu środowiskowego.
  • MMARIE (modelling of marine ecosystems-kształtowanie ekosystemów morskich) 
 

BackForward