Moduł Planowanie

 

Koncepcje -Narzędzia wspomagające Plan Działania

W czasie tej fazy, najbardziej obiecujące potencjalne rozwiązania są analizowane i wdrażane w Plan Działania.Nacisk położony jest tym razem na pytanie ’jak?’.Warianty są szczegółowo opracowywane, analizowane i oceniane,a następnie przekształcane w tzw. Plan Działania.W ostatniej fazie, plan ten jest uzgadniany z sektorem prywatnym i państwowym.Dzięki zaangażowaniu ze strony sektora prywatnego i państwowego pewne jest, że alternatywa jaka została opracowana może być zaanalizowana i wprowadzona w życie.Specyfikacje są uaktualniane.W wielu przypadkach istnieje potrzeba bardziej szczegółówych i zaawansowanych technologii. 
     
Narzędzia i technologie, wspomagające rozwój Planu Działania.
 

BackForward