Moduł Planowanie

 

Koncepcje-Narzędzia wspomagające wdrażanie i realizację.

Ostatnia faza zajmuje się wdrażaniem i realizacją Planu Działania w oparciu o założenia.Zaangażowane podmioty wdrażają  program w życie.W zależności od potrzeb może dojśc do włączenia do programu specyficznych części (technicznych i instytucjonalnych).
W miarę postępowania tej fazy staje się jasne, że aby uzyskać pożądany efekt, potrzebne jest przeprowadzenie dodatkowych badań. 

Po jakimś czasie, sytuacja sama w sobie  może ulec zmianie i być ponownie badana na skutek zmieniających się trendów.Proces planowania może się wówczas rozpocząć jeszcze raz od początku, często z tymi samymi warunkami wstępnymi.Cały plan, który zostanie wdrożony w życie przez władze ( np.badanie,dyskusje itd.) pomoże we wdrożeniu i realizacji planu ZZOP. 

 

BackForward