Moduł Planowanie

 

Koncepje-Narzędzia wspomagające zarządzanie danymi i informacją

Ograniczony dostęp do aktualnych informacji okazał się główną przeszkodą we wdrożeniu ZZOP i jego koordynacji.Wymaga to wprowadzenia zawansowanej ogólnodostępnej technologii zarządzania obszarem przybrzeżnym.Potrzebne jest więc opracowanie łatwodostępnego programu, umożliwiającego prostsze uzyskiwanie informacji na temat zarządzania obszarem przybrzeżnym.Przykładami takich programów są:  

BackForward