Moduł Planowanie

 

Koncepcje-Narzędzia wspomagające komunikację i uczestnictwo.

ZZOP jest złożonym procesem planowania.Decyzje nie Są p0odejmowane przez jeden podmiot, lecz są wynikiem wielu działań i duskusji.podmioty te wywodzą się z różnych sektorów i działają na różnych szczeblach instytucjonalnych.Każdy z nich musi być dobrze poinformowany.Wymaga to użycia sprawnego systemu informacyjnego.należy unikać sytuacji,w których decydenci, specjaliści zajmujący się zarządzaniem Strefami przybrzeżnymi i inne podmioty, wykorzystują tylko swoją wiedzę.
     
Odgrywanie ról jest ważnym narzędziem służacym do badań nad codziennymi procesami decyzyjnymi z punktu widzenia sektora państwowego i prywatnego.Uczestnicy odgrywają role w małej grupie ludzi.Analizują oipnie, podejmują decyzje i poprzez ssymulacyjny model komputerowy otrzymują natychmiastową ocenę decyzji  podjętych  przez siebie bądź współgrających. 
Niektórymi przykładami są: 
  • CORONA (role play for ICZM-odgrywanie ról w oparciu o ZZOP) 
  • Fishman (odgrywanie ról w oparciu o zarządzanie połowami)
 

BackForward