Słowo "wsparcie" podkreśla, że analiza strategiczna nie zastępuje oceny dokonywanej przez decydentów (podobnie jak wynik zdjęcia rentgenowskiego czy badania krwi nie zastępuje oceny dokonywanej przez lekarza). Poprawia ona jakość takiej oceny poprzez wyjaśnienie problemu, nakreślenie alternatywnych rozwiązań, i porównanie ich konsekwencji. Decydenci mogą wykorzystać przedstawione informacje w odpowiadający im sposób. Określają oni, które aspekty są najważniejsze, a które są mniej istotne.