Moduł Analiza Strategiczna

 
 
 
 
Analiza strategiczna
 
Wprowadzenie
  Cele modułu
Wprowadzenie do analizy strategicznej
Koncepcje ogólne
  Analiza problemu
Określenie kryteriów
Identyfikacja rozwiązań
Ocena rozwiązań
Uszeregowanie rozwiązań
Praktyka
  Ćwiczenie
Studium przypadku 
Wnioski
  Ocena
Podsumowanie modułu
Dalsze źródła informacji
  Odnośniki
Słowniczek
Wersja do druku (wkrótce dostępna)